שולי מועלם פרשה; זה המועמד שהיא תומכת בו

סרוגים לפני 2 שבועות דווח

שב...

לקריאה בהרחבה