פול ג'יאמטי חורך את המסך בתפקידו הטוב ביותר: "מקסים שאנשים מתחברים לסרט"

ישראל היום לפני 2 שבועות דווח
הפסלו...
לקריאה בהרחבה