בגלל ניתוח רשלני אישה איבדה את היכולת להיכנס להיריון - ותפוצה ב־2.5 מיליון שקלים

ישראל היום לפני 2 שבועות דווח
האישה...
לקריאה בהרחבה