נתניהו חושף: לפני שחתמתי על המבצע בדקתי 3 דברים

סרוגים לפני 2 שבועות דווח

רא...

לקריאה בהרחבה