שר האנרגיה הורה על הסרת חסם מרכזי שמנע את האפשרות להתנתק מחברת החשמל

Mako חדשות לפני 1 שבוע דווח
רשו...
לקריאה בהרחבה