בית המשפט האירופי קבע: השחיטה היהודית והמוסלמית פוגעת בחיות ולכן מותר לאסור אותה

ישראל היום לפני 1 שבוע דווח
נדחתה...
לקריאה בהרחבה