"מיעוט קולני, לא נאפשר לקיצוניים לשרוף את המדינה": המשפחות השכולות נגד המחאהמול הממשלה

ישראל היום לפני 1 שבוע דווח
על רק...
לקריאה בהרחבה