מחבלים סחרו בחלקי גופות נרצחי ה-7 באוקטובר

חדשות News1 לפני 1 שבוע דווח
<...
לקריאה בהרחבה