יועז הנדל: "לא ללכת לבחירות עכשיו"

סרוגים לפני 1 שבוע דווח

שר...

לקריאה בהרחבה