שר העבודה לאנשי משרדו: העבירו מייד את הפעימה השנייה במענק ההתמדה למטפלות מחנכות במעונות המפוקחים

חדשות דבר לפני 1 שבוע דווח
משרד ...
לקריאה בהרחבה