דובר צה"ל: הפעלנו באופן יזום שיבוש GPS כדי לנטרל איומים

חדשות 0404 לפני 1 שבוע דווח

דו...

לקריאה בהרחבה