לאחר הרצח, רועי הצאן בגבעות מדברים: "מערכה מאתגרת, אך לא נעצור לרגע"

ישראל היום לפני 1 חודש דווח
יממה ...
לקריאה בהרחבה