נריה קראוס לנתניהו: "ההשוואה שלך מסיתה, מבישה וביזיונית"

ניוזדסק ישראל לפני 5 ימים דווח

ראש הממ...

לקריאה בהרחבה