תקדים מקומם: ספרד אסרה על ספינה עם אספקת נשק לישראל לעגון בנמל שלה

Maariv חדשות לפני 4 ימים דווח
<...
לקריאה בהרחבה