הסרטן חזר אצל אסמה אסד , רעיית נשיא סוריה. סיכויי ההשרדות שואפים לאפס

Nzivnet לפני 1 חודש דווח

לקריאה בהרחבה