“חוסר תמונת מצב בזמן אמיתי”: מערכת הגנ”א רוסית מפילה בטעות מסוק Ka-29 מעל הים השחור

Nzivnet לפני 4 שבועות דווח

<...

לקריאה בהרחבה