בכירים דמוקרטים שוקלים להחרים את נאום נתניהו בקונגרס

זמן ישראל לפני 4 שבועות דווח
נתניה...
לקריאה בהרחבה