כחצי מיליון איש עזבו את ישראל בחצי השנה הראשונה למלחמה

זמן ישראל לפני 4 שבועות דווח
העזיב...
לקריאה בהרחבה