הגבורה בבארי: "היו הרבה מחדלים, אבל בלי הלוחמים הטרגדיה הייתה כפולה ומכופלת"

Ynet חדשות לפני 1 שבוע דווח
<...
לקריאה בהרחבה