פורסם מכרז להדפסת פתקי הצבעה לבחירות לכנסת

Ynet מבזקים לפני 1 שבוע דווח
לקריאה בהרחבה